Bộ sưu tập Khoa học tự nhiên

Bao gồm các laọi tài liệu tham khảo như, toán học, vật lý, hoá học, sinh học. Giúp bạn đọc nâng cao sự hiểu biết của mình ngoài những giờ lên lớp, để ứng dụng vào công việc thực tế sau này

Từ khóa: vật lý thiên văn,toán học,nhiệt học,hoá lý,hoá học hữu cơ,sinh vật học,động vật học

19 Tài Liệu | Chia sẻ: | Ngày:10/10/2012 | Lượt xem:1672 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0

Đăng nhập để bình luận