Bộ sưu tập Khoa học Xã hội

Khoa học xã hội bao gồm các môn khoa học nghiên cứu về các phương diện con người của thế giới. Bộ sưu tập tập hợp các ngành xã hội, giúp bạn đọc các ngành khoa học xã hội cũng như các ngành khác tìm hiểu thông tin, hiểu biết thêm những kiến thức ngoài giờ học chính

Từ khóa: khoa học xã hội,sử học,lịch sử,địa lý,xã hội học,tâm lý học,khoa học thư viện,

23 Tài Liệu | Chia sẻ: | Ngày:10/10/2012 | Lượt xem:1924 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0

Đăng nhập để bình luận