Bộ sưu tập Ngoại ngữ - Tin học

Cung cấp cho độc giả những tài liệu về ngoại ngữ và tin học, nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu thêm

Từ khóa: công nghệ thông tin,cơ sở dữ liệu,kỹ thuật lập trình,tin học văn phòng,ngữ pháp tiếng anh,luyện dịch tiếng Anh

14 Tài Liệu | Chia sẻ: | Ngày:10/10/2012 | Lượt xem:1401 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0

Đăng nhập để bình luận