Bài báo cáo: Động vật có xương sống - Hệ cơ

Hướng tiến hóa và nguyên nhân tiến hóa của hệ cơ ở ĐVCXS
• Ở Phân Ngành Sống Đuôi vẫn chưa xuất hiện hệ cơ đây là ngành kém tiến hóa nhất đời sống còn thụ động
. Ở phân ngành sống đầu chủ yếu sống vùi mình trong cát nhưng đời sống tích cực hoan sống đuôi bắt đầu xuất hiện hệ cơ gồm cơ vân nhưng chưa phân hóa chỉ có tác dụng giúp con vật uốn cong vận chuyển - đời sống thụ động

Từ khóa: bài giảng Động vật có xương sống, tài liệu báo cáo khoa học, công nghệ sinh học, bài giảng hệ cơ,

ppt 16 trang | Chia sẻ: hodiem | Ngày:25/10/2013 | Lượt xem:142 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận