Bài giảng: Không chơi các trò chơi nguy hiểm

Trong giờ ra chơi, Hoàn thấy bạn Long đang leo lên cây để bắt tổ chim. Nếu là Hoàn, lúc đó em sẽ làm gì?
Em sẽ khuyên bạn không nên leo lên cây vì như thế rất nguy hiểm? Vì sao ư? Nếu lỡ trượt chân ngã thì sẽ bị gãy tay, gãy chân…
Đăng nhập để bình luận