Bài giảng: Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời

- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông. Trên quỹ đạo hình elíp gần tròn.
- Thời gian chuyển động một vòng trên quỹ đạo là 365 ngày 6 giờ. Đó là năm thiên văn.
- Năm lịch là 365 ngày. Cứ 4 năm có một năm nhuận.
Đăng nhập để bình luận