Bài giảng tự nhiên xã hội: Con gà

Thảo luận nhóm:
1. Hãy chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của con gà?
2. Toàn thân con gà có gì che phủ?
3. Gà đi bằng gì Gà có mấy chân, Chân gà có mấy ngón? Trên đầu các ngón chân có gì đặc biệt?

Từ khóa: bài giảng tự nhiên và xã hội, giáo án điện tử tiểu học, bài giảng con gà, bài giảng tự nhiên xã hội lớp 1, tài liệu giáo dục tiểu học

ppt 20 trang | Chia sẻ: hodiem | Ngày:25/10/2013 | Lượt xem:269 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận