Lab CCNA

LAB 1: CẤU HÌNH SWITCH CƠ BẢN
I. Mục Tiêu :
- Giúp học viên bắt đầu làm quen với các lệnh cơ bản trên Cisco IOS
- Ôn tập lại các lệnh liên quan đến : đặt IP cho Switch, các loại mật khẩu,
Port-Security Lab cấu hình Switch cơ bản:Yêu cầu :
-Sử dụng Packet Tracer kết nối mô hình như trên
-Xóa toàn bộ cấu hình hiện tại của Swicth
-Các lệnh xem thông tin
-Câu hình hostname, địa chỉ IP
-Các loại mật khẩu
-Tốc độ và duplex
-Tính năng PortSecurity

Từ khóa: Cấu hình Switch, Router Cơ bản, Lab tổng hợp Switch, Wireless Lab, Cisco Security Manager, Định tuyến tĩnh

pdf 298 trang | Chia sẻ: tailieu_cdsplaocai | Ngày:29/12/2012 | Lượt xem:47 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận